Genomineerd

De Bomentuin

Het project De Bomentuin is genomineerd voor de Amsterdamse Architectuurprijs 2010, ofwel de Gouden A.A.P. 2010. Architectuurcentrum Amsterdam ARCAM inventariseerde alle projecten die binnen de gemeentegrenzen van Amsterdam in 2009 zijn opgeleverd. Vijfentwintig gebouwen zijn op basis van hun architectonische kwaliteit geselecteerd voor de prijs. Een internationale jury, bestaande uit de Nederlandse architect Mark Koehler, de Belgische architectuurcriticus Christophe van Gerrewey en de Duitse architectuurhistorica Angelika Schnell, heeft de genomineerde projecten bezocht en becommentarieerd. De jury heeft De Bomentuin aangewezen als behorende tot de top zes van de genomineerde projecten. De genomineerde projecten zijn gepubliceerd in de ARCAM-pocket Amsterdam Architecture 2009-2010 (ISBN 978 90 76863 96 2).

Het juryrapport over De Bomentuin:
"Van wooncomplex De Bomentuin van SNITKER/BORST/ARCHITECTEN/ wordt vooral de subtiliteit op prijs gesteld. De rust en bescheidenheid die de architectuur uitstraalt doen weldadig aan in een tijd waarin de druk om iets bijzonders te doen groot is. De ontsluiting en de interieurs ademen ontspanning, in de woningen valt de goede routing op. Ook de openbare ruimte vaart wel bij de rust in het ontwerp. De inpassing in het hier zo breekbare modernistische landschap getuigt van veel gevoel voor de betekenissen die de situatie in zich bergt. Er is geen sprake van concurrentie tussen de blokken en de open ruimte waarin ze liggen, omgekeerd: die ze genereren. De afstanden zijn zo gekozen dat de leegte hier betekenis krijgt. De kwaliteit van de uitvoering roept een dubbele reactie op. Aan de ene kant oogst hij bewondering en wordt hij een voorbeeld genoemd van een goede praktijk. Aan de andere kant (en ook in het verlengde van het voorafgaande) wordt gezegd dat met minder eigenlijk nooit genoegen zou mogen worden genomen en dat hij in dat opzicht voorbeeld zou moeten zijn voor anderen. Er is dus bewondering voor iets dat in feite niet verrassend zou mogen zijn. Dit wordt uitermate belangrijk gevonden, gezien ook de actualiteit van de opgave hier, een ‘weder-wederopbouw’-situatie."

Genomineerd - <h2>De Bomentuin</h2>Genomineerd - <h2>De Bomentuin</h2>

> Schering en inslag
> Voetafdruk tussen de bomen