Afbeelding #1 (Stadsfragmenten)Afbeelding #2 (Stadsfragmenten)Afbeelding #3 (Stadsfragmenten)Afbeelding #4 (Stadsfragmenten)Afbeelding #5 (Stadsfragmenten)Afbeelding #6 (Stadsfragmenten)Afbeelding #7 (Stadsfragmenten)Afbeelding #8 (Stadsfragmenten)

Stadsfragmenten

Verkavelingsstudie Spoorzone Tiel

De spoorzone is een gebied dat voor meer de helft bestaat uit bedrijventerreinen, waarvan een deel niet meer operationeel is. De relaties met de stad en het landschap ten noorden van het spoor zijn zeldzaam en onaantrekkelijk. Het masterplan van Eker & Schaap en DRIVE!-3D zet in op de ontwikkeling van de spoorzone als schakelgebied tussen de binnenstad en het gebied ten noorden van het spoor. Voorgesteld wordt om de bereikbaarheid van de binnenstad te verbeteren door een ingrijpende herziening van de hoofdverkeersstructuur. Een netwerk van openbare ruimte, straten, lanen en parken vormt de kern van het masterplan. Binnen dit netwerk zijn verschillende ontwikkelingslocaties gedefinieerd, met een gevarieerd aanbod van binnenstedelijke woonmilieus. Wij hebben voor drie deelgebieden een verkavelingsstudie gemaakt: het Veilingterrein, de Burense Poort en het Dode Lingepark. Aan deze studie zijn data gekoppeld met betrekking tot programma, grondgebruik en woonkwaliteit ten behoeve van exploitatieberekeningen.

opdrachtgever Gemeente Tiel programma Verkavelingsstudie voor ± 570 woningen en diverse voorzieningen locatie Stationsgebied Tiel architect Leen Borst, Mark Snitker stedenbouwkundige/landschapsarchitect Eker & Schaap, DRIVE!-3D projectteam Eva van Dongen datum opdracht 2007 bruto oppervlakte 12,97 Ha